Annemarie Valentijn start als Business Unit Manager Interim Management

Wij zijn blij dat per 15 maart ons team is uitgebreid met Annemarie Valentijn als Business Unit Manager Interim Management. Annemarie gaat zich als Business Unit Manager Interim Management bezig houden met…

Wat is jouw legacy?

Mijn vader en mijn manager gingen vorig jaar, rond dezelfde tijd, met pensioen. Ze zijn van een generatie die gelooft dat hard werken de belangrijkste garantie voor succes is. Hun afscheid heeft mij tot nadenken aangezet. Wat wil ik bereikt hebben op die leeftijd? Hebben we wel…

Wie wordt mijn opvolger? Een Interview met Tanno Bregonje.

Een succesvolle opvolger vinden voor jouw organisatie wordt steeds moeilijker. Vroeger leek het simpel: een bedrijf ging door van vader op zoon, van generatie op generatie. Families gingen ervan uit dat de bloedverwant de beste opvolger was, en dat de nieuwe stamhouder …